Traženje pomoći

2008-11-14 10:53:23   cri

A: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Dobro došli u našu redovitu rubriku ''Svakodnevni kineski jezik'', ja sam Liu Qi.

B: Bok svima, ja sam Albertina Knežević.

A: Na prethodnom satu smo učili što treba reći kada se od nekoga rastajemo, pa bi bilo dobro da to još jednom ponovimo.

B: Dobro, ali ja se ne mogu sjetiti kako se na kineskom kaže ''Vrijeme je da pođemo''.

A: Opet si zaboravila?! Slušaj pozorno: 时间不早了。我们该走了。

B: A,da, da, 时间不早了。我们该走了。Ši Đian Bu Zao le. Wo Men Gai Zou Le

A: 时间 je ''vrijeme''

B: 时间 Ši Đian

A:不早了 znači '' kasno je''

B:不早了 Bu Zao Le

A: 我们 je zamjenica ''mi''

B: 我们 Wo Men

A:该走了 je ''trebamo krenuti''

B: 该走了 Gai Zou Le

A:. 时间不早了。我们该走了。

B:. 时间不早了。我们该走了。 Ši Đian Bu Zao le. Wo Men Gai Zou Le

Kasno je, vrijeme je da pođemo.

A: Kako se na kineskom kaže ''Do viđenja''?

B: 再见 Zai Đian

A: Aha, a kako se kaže ''Čuvaj se''

B:多保重 Duo Bao Džong,a može i 保重 Bao Džong, je li tako?

A: I još jedno pitanje, kako se kaže ''Ostat ćemo u kontaktu''?

B: To sam naučila, kaže se 保持联系 Bao Či Lian Xi. 保持Bao Či znači ''održavati''.

A: To si dobro savladala.

B: Hvala ti, ali mislim da je bolje da još jednom čujemo sve što smo učili na prošlom satu.

Dijalog 1

客人: 时间不早了,我们该走了。.

主人: 欢迎你以后常来

客人: 谢谢招待。再见.

主人: 再见

Dijalog 2

A: 我们回去了

B: 我送送你们。.

A: 多保重。.

Dijalog 3

A: 回去吧,有空给我来电话.

B: 保持联系,多保重。

A: Da čujemo što ćemo danas učiti.

1. 你能帮我一个忙吗? (Ni neng bang vo ji g mang ma ? )

2. 当然可以。 (Dang žan ke ji ?)

3. 能帮我照张相吗? (Neng Bang vo džao džang sjiang ma ? )

B: Često mi u gradu treba pomoć, na primjer u trgovini, u banci ili u restoranu. Kako se na kineskom kaže ''Možete li mi, molim Vas, pomoći?''

A: Možeš reći: 你能帮我一个忙吗?

B: Mogu, ako naučim kako se izgovara.

A: Ha, ha, evo ponovit ću riječ po riječ: 你, znači ''ti''

B: 你 Ni

A: 能, znači ''moći''

B: 能 Neng

A: 帮我, znaći ''pomoći meni'', jer帮znači ''pomoć'', a 我 znači ''ja'' ili '''meni''

B: 帮我. Bang Wo

A: 帮我 znači ''pomoći meni''

B: 帮我. Bang Wo

A: E, sada je na redu jezična čestica koja je neophodna u kineskom jeziku, 一个, što znači ''jedan''

B: 一个 Ji Ge

A: I ne zaboravi 一 znači ''jedan'', a 个 je čestica i ne možemo je prevesti na hrvatski jezik

B: Dobro 一个 Ji Ge znači ''jedan''

A: Da, 忙 znači pomoć, 忙

B: 忙 Mang

A:吗 je upitna rječica ''li''

B: 吗Ma. Dobro, sada mi ponovi cijelu rečenicu, ali molim te, polako.

A: 你能帮我一个忙吗?

B: 你能帮我一个忙吗?Ni Neng Bang Wo Ji Ge Mang Ma?

A: Dobro, poslušajmo kako teče dalji razgovor između Li Li i Wang Nana.

Dijalog1

李莉: 你能帮我一个忙吗?

王南: 当然可以.

A: Što si razumjela iz prethodnog dijaloga?

B: 你能帮我一个忙吗?Ni Neng Bang Wo Ji Ge Mang Ma?

A: Ovo je teška rečenica, pa ćemo je ponoviti: 你能帮我一个忙吗?

B: 你能帮我一个忙吗?Ni Neng Bang Wo Ji Ge Mang Ma? Možete li mi pomoći?

A: 帮忙 znači ''pružiti pomoć''

B: 帮忙 Bang Mang

A: 帮我一个忙 znači ''pomoći mi''.

B: 帮我一个忙. Bang Wo Ji Ge Mang

A: Možeš li mi pomoći? 你能帮我一个忙吗?

B:你能帮我一个忙吗?

A: Ako želiš nekome pomoći, onda kažeš: 当然可以Ni Neng Bang Wo Ji Ge Mang Ma?

B: 当然可以. Dang Žan Ke Ji

A: 当然 znači naravno.

B: 当然 Dang Žan

A: 可以 znači ''moći''

B: 可以 Ke Ji

A: : 当然可以.

B:当然可以. Dang Žan Ke Ji. Naravno da mogu.

A: Da bismo lakše zapamtili, najbolje je da još jednom poslušamo cijeli razgovor.

Dijalog1

李莉: 你能帮我一个忙吗?

王南: 当然可以

B: Kada se sama zateknem pored kakvog povijesnog spomenika ili na nekom drugom lijepom mjestu, imam problem jer ne znam kako mogu zamoliti nekoga da me fotografira?

A: Samo kažeš你能帮我照张相吗?

B: Pokušat ću, 你能帮我照张相吗? Ni Neng Bang Wo Džao Džang Xiang Ma?

A: 能 znači ''moći''.

B:能 Neng

A: 帮 rekli smo znači ''pomoći''.

B:帮. Bang

A: 我 znači ''ja'' ili ''meni''

B: 我 Wo

A: 照相 je ''fotografirati''

B: 照相 Džao Xiang

A: I ovdje imamo jezičnu česticu, za fotografije se koristi 张

B:张 Džang

A: 能帮我照张相吗?

B:能帮我照张相吗? Neng Bang Wo Džao Džang Xiang Ma?

A: Dobro, poslušajmo sada drugi dio dijaloga

对话 2

A: 能帮我照张相吗?

B: 没问题.

B: A što trebam reći kada ja želim nekome pomoći?

A: Pitaš ga: 我能帮你吗?

B: 我能帮你吗? Wo Neng Bang Ni Ma?

A: 我 je zamjenica, ''ja''

B: 我 Wo

A: 能 je glagol, ''moći''

B: 能 Neng

A: 帮助 znači ''pomoći''

B: 帮助 Bang Žu

A: 你 znači ''ti''

B: 你 Ni

A: 吗, rekli smo je upitna rječica ''li''

B: 吗 Ma

A:Mogu li ti pomoći 能帮助你吗?

B: 我能帮助你吗? Wo Neng Bang Džu Ni Ma?

A: Tako je, a sada poslušajmo treći dio razgovora

对话 3

A: 我能帮助你吗?

B: 我的相机不见了

A: 别着急我帮助你找.

B: 你真好,谢谢

A: Prije nego što naš kolega Luo Qi počne svoj dio programa posvećenog kineskoj kulturi, mi ćemo ponoviti sve što smo danas naučili.

B:Ja sam zapamtila 你能帮我一个忙吗? Ni Neng Bang Wo Ji Ge Mang Ma?

A: Dobro, ali ćemo ipak još jednom ponoviti 你能帮我一个忙吗?

A: Sljedeća rečenica je: Možete li me, molim Vas, fotografirati?Znaš li kako se to kaže na kineskom?

B: 能帮我照张相吗? Neng Bang Wo Džao Džang Xiang Ma?

A: Tako je. ''Fotografirati'' se kaže 照张相.

B: 照张相 Džao Džang Xiang

A: Ako želiš pomoći drugima, onda kažeš: 我能帮助你吗?

B: 我能帮助你吗? Wo Neng Bang Džu Ni Ma?

A:Poslušajmo cijeli današnji razgovor.

对话 1

李莉: 你能帮我个忙吗?

王南: 当然可以.

对话 2

A: 能帮我照张相吗?

B: 没问题.

对话 3

A: 我能帮助你吗?

B: 我的相机不见了

A: 别着急,我帮助你找.

B: 你真好,谢谢

A: Na redu je dio posvećen kineskoj kulturi i naš kolega Ju.

Kineska kultura

U Kini je vrlo važan odnos ljudi prema zajednici u kojoj žive. Na primjer, ako se neki bračni par posvađa, a susjedi to čuju, sigurno će doći da ih pomire. Ili recimo, mlađi bračni par radi, a nemaju nikoga da im pričuva djecu. Nikakav problem, ostavit će ključ susjedima koji će se brinuti o djeci. U današnje vrijeme veliki broj ljudi živi u zgradama, pa manje komuniciraju. Zbog toga mnogi, a posebno stariji, misle da susjedi više nisu tako bliski. Pored toga, i susjedi sve češće koriste nove načine kontaktiranja, na primjer preko interneta.

A: I na kraju sata, dragi slušatelji, postavit ću vam jedno pitanje

B: Mogu li ja? Kako se na kineskom kaže ''Možete li mi, molim Vas, pomoći?''

A: Odgovore na ovo pitanje šaljite na našu adresu elektronske pošte cro@cri.com.cn.

A ako želite saznati više o našem programu, otvorite našu internet stranicu https://croatian.cri.cn/, do slušanja.

Novosti
• Vrijeme prolazi uz glazbu--sjećanje na proteklih 30 godina (1978-1988)-Glazba
stop
play
pause
Učimo kineski
Preporučujemo
©China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040