Bolje da se američka strana podsjeti na početne čežnje prilikom uspostave diplomatskih odnosa s Kinom, nego da stalno ponavlja „ograde“--- emisija 20220712

2022-07-12 14:56:33
Share:

Današnja tema je "Bolje da se američka strana podsjeti na početne čežnje prilikom uspostave diplomatskih odnosa s Kinom, nego da stalno ponavlja ograde". Osim toga, poslušajmo kineske pjesme.

Više >>