​Kineski razvijeno mRNA cjepivo protiv bolesti COVID-19 pokazalo se sigurnim i imunogenim kao poticaj

2022-06-17 12:35:34 cri
Share:

Foto: VCG

Foto: VCG

U pokusima na ljudima pokazalo se kako je mRNA cjepivo protiv bolesti COVID-19 koje je razvila Kina sigurno i sposobno potaknuti imunološki odgovor na soj omikron kao treća doza.

Cjepivo AWcorna, ranije poznato kao ARCoV, koje kodira domenu za vezanje receptora šiljastog proteina virusa SARS-CoV-2, sada se testira u završnom stadiju ispitivanja faze 3 s više centara.

Poticajna doza cjepiva AWcorna inducirala je 66-struko povećanje protiv divljeg tipa virusa SARS-CoV-2, a titri neutralizacijskih protutijela su preko tri puta veći nago u skupini s inaktiviranim cjepivima, rekli su istraživači.

Klinički rezultati pokazuju kako bi heterologno pojačavanje mRNA cjepivom moglo inducirati veću razinu antitijela protiv virusa SARS-CoV-2 od homolognog pojačanja, naveli su istraživači.

Također, nisu zabilježene ozbiljne nuspojave u skupini koja je primila dopunsku dozu cjepiva AWcorna.

Više >>