Šest neuspjeha zaredom! Pokretač za “potporu Tajvanu na Konferenciju” bi mogao nanijeti sramotu na vlastitu glavu

2022-05-25 17:38:26 cri
Share:

Foto: VCG

Foto: VCG

23. svibnja po pekinškom vremenu, na 75. Konferenciji Svjetske zdravstvene organizacije odlučeno je da će se odbiti uključivanje prijedloga podnesenog od strane pojedinih zemalja, odnosno “pozivanje Tajvana da sudjeluje na Konferenciji kao promatrač”, u teme Konferencije. Riječ je o šestoj godini zaredom da se odbija prijedlog o Tajvanu, čime je u potpunosti prikazano kako je princip jedne Kine opći konsenzus međunarodne zajednice i ne dozvoljava se nikakva provokacija.

Ovogodišnja Konferencija SZO-a je prvi put održana u stvarnosti nakon izbijanja pandemije COVID-19, jer je jedinstvena borba protiv pandemije zajedničko očekivanje međunarodne zajednice. No, “najneuspješnija zemlja u borbi protiv epidemije u svijetu” je opet uoči Konferencije krenula sa svojim staromodnim manevrima oko “potpore Tajvanu na Konferenciji”, dok su Australija, Velika Britanija, Kanada, Japan i pojedine zapadne zemlje slijedile taj korak. Iza te politizacije zdravstvenog pitanja, žrtvujući interese međunarodnog javnog zdravstva, stoji pravi cilj tj. “suzbijanje Kine koristeći se Tajvanom”.

Foto: Visual People

Foto: Visual People

Tajvan je dio Kine, a sudjelovanje područja Tajvana na događanjima međunarodnih organizacija, uključujući SZO-a, mora biti po principu jedne Kine. Sadržaj je upisan u Rezoluciji br. 2758 Skupštine UN-a i Rezoluciji br. 25.1 Skupštine SZO-a. Tzv. prijedlog o Tajvanu je prekršio svrhu i pravila “Povelje UN-a”, teško ugrožavajući međunarodni poredak na osnovi međunarodnih zakona, kao i osnovna načela međunarodnih odnosa, zbog čega je ilegalan i nevaljan.

Od 2009. do 2016., na osnovu toga da su se obje strane tjesnaca pridržavale “Konsenzusa iz ‘92”, putem zajedničkog dogovora, kineski Tajvan je kontinuirano sudjelovao na Konferencijama SZO-a uz ime “kineski Taipei”, kao promatrač. Riječ je o posebnom aranžmanu pod preduvjetom principa jedne Kine. Od 2016., kada je Demokratska progresivna stranka stupila na vlast, ona se tvrdoglavo zalagala za “nezavisnost Tajvana”, odbijajući priznanje “Konsenzusa iz ‘92”, čime je bila uskraćena politička osnova za sudjelovanje kineskog Tajvana na Konferenciji SZO-a.

Upravo zbog toga, uoči otvaranja ovogodišnje Konferencije SZO-a, skoro 90 zemalja je putem dopisa SZO-u i na druge načine izjasnilo stav o inzistiranju na principu jedne Kine i protivljenju sudjelovanja Tajvana na Konferenciju SZO-a. Američko i tajvansko povezivanje i politički manevri su se susreli sa zajedničkim protivljenjem od strane zemalja s pravednim stajalištem u svijetu.

Foto: VCG

Foto: VCG

Pod preduvjetom principa jedne Kine, kineska srednja Vlada već je davno obavljala racionalan aranžman oko sudjelovanja tajvanskog područja u globalnim zdravstvenim poslovanjima. Ne samo da je srednja Vlada pozvala tajvanske stručnjake na studijski obilazak u Wuhan, već je i blagovremeno podijelila više od 50 primjeraka tehničkih dokumenata, te posebno dojavila način dobivanja genske sekvencije virusa. Srednja Vlada je već četiristotinjak puta priopćila tajvanskom području situaciju oko epidemije. Nakon travnja 2021., 47 stručnjaka iz tajvanskog područja je čak 44 puta sudjelovalo na tehničkim akcijama u okviru SZO-a. Također, tajvansko područje je više puta primilo priopćenje o pandemiji od tajništva SZO-a.

Od 2017. do danas, politička farsa “potpore Tajvanu na Konferenciju” se susrela s odbijanjem, a pojedine zapadne zemlje i SAD trebaju se dobro samopregledati. Prema principu jedne Kine se ne dozvoljava provokacija, a politizacija zdravstvenih pitanja nikada neće uživati priznanje. Svijetu su već jasne političke igre američko-tajvanskog povezivanja, a “suzbijanje Kine koristeći Tajvan” i “namjera nezavisnosti putem epidemije” neće nikako izbjeći porazni rezultat, i samo će postati još jedan smiješni slučaj.

Više >>