Ako Japan uporno inzistira na puštanju nuklearno zagađene vode u more, sve pomorske zemlje imaju pravo za traženje odštete!

2021-08-26 15:38:37 cri
Share:

Japanski mediji su 24. kolovoza tvrdili da su japanska Vlada i firma Tokyo Electric Power odlučili da će „putem podmorskog kanala pustiti nuklearno zagađenu vodu od nuklearne elektrane Fukushime u more“, s opravdanjem da će tako nuklearno zagađena voda lakše biti širena u moru. Riječ je o opasnom koraku japanske Vlade koji prijeti sigurnosti globalnog okoliša i zdravlju svjetskih naroda. Susjedne zemlje Japana, čak i sve pomorske zemlje širom svijeta imaju pravo tražiti odštetu od japanske strane!

Ovog travnja je japanska Vlada proglasila plan po kojem će dvije godine kasnije početi puštati nuklearno zagađenu vodu iz Fukushime u more čime je privukla naglu kritiku međunarodne zajednice. S obzirom na veliki pritisak, japanska Vlada, s jedne strane pokušava umjetno ublažiti pogubnost nuklearno zagađene vode, a s druge strane mora pokazati da je „voljna surađivati“. Na primjer, pozvala je istraživačku ekipu Međunarodne agencije za atomsku energiju (International Atomic Energy Agency, IAEA) da u Japanu procjeni sigurnost nuklearno zagađene vode. No, činjenica je da je to samo njihova zavjera za dobivanje više vremena.

Po pitanju kako tretirati nuklearno zagađenu vodu u Fukushimi, japanska strana mora shvatiti da to nije samo domaće pitanje Japana. Prema analizi istraživačkog instituta za more u Njemačkoj, imajući u vidu da duž obale Fukushime postoje najjače oceanske struje, nuklearno zagađene vode u samo 57 dana nakon puštanja u more proširit će se po više od polovine Pacifika, a 10 godina kasnije po svim morskim područjima svijeta. Kako su ustvrdili stručnjaci iz organizacije Greenpeace, ugljik-14, koji postoji u nuklearno zagađenoj vodi iz Japana, bit će opasan tijekom nekoliko tisuću godina, a čak bi mogao i ugroziti DNK čovječanstva.

Očito je da je tretman nuklearno zagađene vode iz japanske Fukushime vezan s ekološkom sigurnošću mora diljem svijeta i zdravljem naroda svih zemalja. Japanska strana, prije dogovora sa svim povezanim stranama i međunarodnim organima, ne smije se usuditi proizvoljno pustiti nuklearno zagađenu vodu u more. Ako japanska strana tvrdoglavo i drsko djeluje, međunarodna zajednica ima pravo uz pomoć međunarodnih zakona potražiti odštetu.

Prema „Konvenciji UN-a za pravo mora“, sve zemlje su odgovorne za „zaštitu i očuvanje morskog okoliša“ - „Države poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da se djelatnosti pod njihovom jurisdikcijom ili nadzorom vode tako da ne uzrokuju štetu od onečišćenja u drugim državama i njihovom okolišu, te da se onečišćenje nastalo uslijed nezgoda ili djelatnosti pod njihovom jurisdikcijom ili nadzorom ne proširi izvan područja gdje one ostvaruju suverena prava u skladu s ovom Konvencijom.“

Foto: VCG

Foto: VCG

Prema 235. članku te Konvencije, „Države odgovaraju za ispunjavanje svojih međunarodnih obveza o zaštiti i očuvanju morskog okoliša. One odgovaraju u skladu s međunarodnim pravom.“

Japan, kao zemlja koja je uključena u ugovor „Konvencije UN-a za pravo mora“ i u druge međunarodne konvencija, ne može izbjegavati međunarodnu odgovornost i obveze koje treba snositi.

Kao jedina zemlja u svijetu koja je pretrpjela udar nuklearnog oružja, Japan bi trebao dubinski shvatiti pogubnost nuklearnog zračenja. No, dosadašnji stav i djelovanje japanske strane u tretmanu nuklearno zagađene vode su dokazali da Japan nikako nije zemlja koja je voljna snositi odgovornost. Ako japanski političari koji provociraju međunarodne zakone, pravdu i moral nastave to drsko ponašanje, sigurno bit će kažnjeni od povijesti i pravde.

Više >>