Putovanje u Kini brzom autocesta

2021-03-30 16:24:22 cri
Share:

Kina, koja je ogromne površine, ima brze autoceste duge preko 150 tisuća kilometara. Pogledajmo proljetne krajolike Kine uz brze autoceste. Via ChinaFotoPress

Kina, koja je ogromne površine, ima brze autoceste duge preko 150 tisuća kilometara. Pogledajmo proljetne krajolike Kine uz brze autoceste. Via ChinaFotoPress

Kina, koja je ogromne površine, ima brze autoceste duge preko 150 tisuća kilometara. Pogledajmo proljetne krajolike Kine uz brze autoceste. Via ChinaFotoPress

Kina, koja je ogromne površine, ima brze autoceste duge preko 150 tisuća kilometara. Pogledajmo proljetne krajolike Kine uz brze autoceste. Via ChinaFotoPress

Kina, koja je ogromne površine, ima brze autoceste duge preko 150 tisuća kilometara. Pogledajmo proljetne krajolike Kine uz brze autoceste. Via ChinaFotoPress

Kina, koja je ogromne površine, ima brze autoceste duge preko 150 tisuća kilometara. Pogledajmo proljetne krajolike Kine uz brze autoceste. Via ChinaFotoPress

Više >>