Medicinski sustav pod kontrolom kapitala ugrožava živote američkih pacijenata

2021-01-18 16:37:44 cri
Share:

Foto: Visual People

Foto: Visual People

Nakon što je Amerikanac Micheal nakon 62 dana liječenja od bolesti COVID-19 u bolnici primio nevjerojatan račun od 1,12 milijuna dolara, a obični američki građani odbijaju liječenje zbog zabrinutosti da neće moći platiti račun je medicinski sustav SAD-a pod epidemijom kao „povećalom“ pokazao svoju stvarnu suštinu, ugrožavajući živote Amerikanaca zbog interesa kapitala .

-- Prosječni očekivani životni vijek Amerikanaca najkraći u OECD-u

U SAD-u se je na snazi kombinirani sustav komercijalnog i vladinog medicinskog osiguranja i komercijalno pokriva oko 53% stanovništva, vladino oko 38%, a ostalih 9% Amerikanaca je bez osiguranja. Prema podacima STAT-USA-a, u 2019. su troškovi SAD-a za medicinu iznosili skoro 3,6 bilijuna dolara, odnosno 18% BDP-a, što je daleko iznad drugih razvijenih zemalja. No, prosječni očekivani životni vijek Amerikanaca je kraći nego u svih ostalih 25 zemalja članica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (eng. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD).

Ograničeno pokrivanje, visoka ulaganja i niska učinkovitost su značajke američkog medicinskog sustava, koji je često pod kritikama, Anne Case i Angus Deaton, profesori na američkogm Sveučilištu Princeton su u knjizi „Smrt od očaja i budućnost kapitalizma“ istaknuli kako američka medicinska djelatnost ne postoji radi zdravlja građana, već radi povećanja bogatstva medicinskih investitora.

-- Amerikanci čine 5% svjetskog stanovništva ali plaćaju 50% cijene lijekova u cijelom svijetu

Najočitije je kako su zahvaljujući monopolu nekoliko velikih farmaceutskih firma na tržištu, SAD postale jedna od zemalja s najvišom cijenama lijekova u svijetu. Ezekiel Emanuel, nekadašnji visoki savjetnik Bijele kuće je rekao kako je „američko stanovništvo manje od 5% svjetskog, ali plaća 50% cijene lijekova u cijelom svijetu.“ Zaklada obitelji Kaiser (eng. Kaiser Family Foundation, KFF), američka neprofitna organizacija za javno zdravstvo, je objavila podatke prema kojima je više od 19 milijuna američkih građana moralo otputovati u Kanadu ili Meksiko radi nabavke lijekova, zbog previsoke cijene u SAD-u.

Prema izvješću „Međunarodna usporedba cijena i obujma zdravlja“ objavljenom 2017. je cijena operacije slijepog crijeva u Velikoj Britaniji bila 3050 dolara, a u SAD-u u prosjeku oko 13 tisuća dolara. Nakon izbijanja epidemije bolesti COVID-19 je, prema analizi KFF-a, pacijent koji boluje od te bolesti bez medicinskog osiguranja, ali i bez komplikacija, prosječno za liječenje trebao platiti oko 9800 dolara, a ako bi se javile komplikacije, račun bi premašio 20 tisuća dolara. Zato je, prema anketi, u SAD-u od svakih 11 pacijenata jedan odbio liječenje od bolesti COVID-19 zbog visoke cijene.

-- Razlog teškog napretka medicinskih reformi u SAD-u

Sustav zdravstvenog osiguranja je postao “moljac” koji utječe na američki konkurentnost je ocjena Warrena Buffeta koja predstavlja mišljenje dobrog djela Amerikanaca. Međutim, ipak reforma zdravstvenog osiguranja u toj zemlji teško napreduje, a iza cijele priče je zanimljiv razlog.

S jedne strane, politička polarizacija je pojačala sporove između dvije američke stranke. Na primjer, Barack Obama je tijekom svog mandata potpisao Zakon o pristupačnoj skrbi, a sadašnja američka administracija je nakon dolaska na vlast odmah promijenila stavku „obavezno osiguranje“ u „osiguranje po volji“. S druge strane, dok obični američki građani pate zbog visokih medicinskih cijena, interesne skupine zgrću neviđeno bogatstvo.

-- Nijedna stranka ne želi ugroziti interese medicinskog sustava

Prema američkim medijima, godišnji trošak za američku medicinsku industriju je oko 500 milijuna dolara, a medicinski lobi je najbrojniji. Tijekom predsjedničkih izbora 2020. je američka farmaceutska industrija kandidatima donirala 7,5 milijuna dolara.

U SAD-u, povezane interesne grupe koriste profit kao politički alat, lobirajući kako bi medicinski zakoni i propisi bili u skladu s njihovim potrebama radi zgrtanja većeg profita, a cijeli ovaj proces je postao nedodirljiv. Bez obzira na stranku na vlasti, neće biti reforme medicinskog sustava.

Više >>