Peking odobrava propis o hitnom odgovoru na javno zdravstvo

2020-09-26 13:32:32 cri
Share:

Foto: CFP

Foto: CFP

Prema toj uredbi, Peking će uspostaviti sustav izvještavanja o informacijama o hitnim slučajevima u javnom zdravstvu. Medicinsko osoblje koje pronađe tragove o pojavi ili potencijalnoj pojavi hitnih slučajeva u javnom zdravstvu dužno je prijaviti se svojim jedinicama i institucijama za kontrolu i prevenciju bolesti, a u slučaju nužde može prijeći njihovu razinu.

Svaka jedinica ili pojedinac ima pravo prijaviti potencijalne hitne slučajeve javnog zdravstva vladi i relevantnim odjelima putem različitih kanala, uključujući telefonsku liniju općinske vlade 12345, telefonske linije odjela, vladine web stranice i nove medijske platforme.

Općinske i općinske vlade i nadležni odjeli trebali bi jamčiti nesmetane kanale izvještavanja, uspostaviti mehanizam za prihvaćanje, istragu i postupanje te zaštititi zakonska prava i interese pojedinca u skladu sa zakonom. Nezlonamjerne lažne prijave neće se istraživati zbog odgovornosti.

Više >>