Iskustvo Pekinga u reakciji na drugi val epidemije

2020-07-07 19:32:48 cri
Share:

Od izbijanja prošlomjesečna epidemije bolesti COVID-19 na tržnici Xinfadi u Pekingu je vanjski svijet obratio veliku pozornost na situaciju u Pekingu. Kako je objavio CNN, imajući u vidu da se epidemija proširila i u susjedne pokrajine, pojavila se zabrinutost oko izbijanja drugog vala epidemije diljem Kine. Kakva je sadašnja situacija? Sedmog srpnja je pekinška vlast na 144. tiskovnoj konferenciji o reakciji na epidemiju bolesti COVID-19 proglasila da 6. srpnja od 0 do 24 sati nije prijavljen ni jedan novopotvrđeni slučaj, kao ni sumnjivi slučaj, što znači da su poduzete mjere u pekinškoj borbi protiv drugog vala epidemija postigle rezultate.

Asit K. Biswas, profesor Sveučilišta Glasgow i Ang Eng Guan, predsjedniku kineskog odjela izdavačke kuće Taylor & Francis, su u komentarskim člancima u listu China Daily procijenili da je reakcija grada Pekinga bila brza i snažna i lokalna vlast je poduzela najodlučnije i najstrože mjere čime je uspjela zaštititi živote i zdravlje građana. Od 11. Lipnja, kad je izbio drugi val epidemije, su pekinške vlasti odmah poduzela mjere i počele zatvorenu upravu u više od 40 stambenih naselja i području tržnice Xinfadi. Pet dana kasnije je vlast povećala razinu hitne reakcije na epidemiju bolesti COVID-19 s 3. na 2. razinu. Novootvorene škole su opet zatvorene, a oko 60% dolaznih i odlaznih letova iz Pekinga je otkazano. cijeli grad, vlast kao i građani, je opet mobiliziran i stavljen u izvanrednu situaciju.

Foto: CFP

Foto: CFP

S obzirom na obnovu epidemije u Melbourneu je Australian Broadcasting Corporation (ABC) u izvješću predstavio mjere poduzete u Pekingu, smatrajući da je pekinško iskustvo vrijedno za Melbourne i Victoriju. Kako naglašava ABC, Peking nije tražio od svih građana da ostanu kod kuće, već je putem oznaka za različite razine rizika dozvolio da građani iz područja niskog rizika normalno izlaze prema potrebama te je u ovim područjima proveo mjere nadzora tjelesne temperature i registracije posjetitelja. Ove mjere nisu samo su zadovoljile potrebe prevencije i kontrole epidemije, već su i osigurale da život građana bude pod najmanjim mogućim utjecajem epidemije.

Više >>