>>[Teritorij] 
Kopnena površina 
Zastava ,grb,državna hima i glavni grad 
Teritorijalne vode i otoci  
Reljef Kine 
Planine  • Rijeke 
>>[Podjela administrativnih područja]
Sistem
Administrativne jedinice na nivou provincije 
>>[Resursi]
Zemljišni resursi    
Rudni resursi 
Sunčevi, vjetrovni i vodeni resursi 
Biljlni svijet 
Životinjski svijet 
>>[Stanovništvo]
Stanovništvo  
Planiranje porodice