Američka vlada promijenila paket državne pomoći bankama

2008-11-15 15:23:04   cri

Američki ministar financija Henry Paulson je 12. studenog izjavio da je američka Vlada odlučila odstupiti od prvobitnog plana o kupovini propalih ulaganja banaka i nastavi ubrizgavanje kapitala u pogođene bnake. Paulsonov stav je već udaljen od početnog cilja o otkupu loših dugovanja banaka koji je prvobitno planiran u paketu državne pomoći u vrijednosti od 700 milijardi američkih dolara. To pokazuje da je američka Vlada već promijenila svoj cilj u provođenju plana druge faze o sanaciji tržišta i službeno odstupila od prvobinog plana o otkupu propalih ulaganja banaka i stavila prioritet na potrošače koji se nalaze u teškoj situaciji.

Rasvjetljavajući rad ministarstva financija u sljedećoj fazi Paulson je naveo da je odstupanje od plana o otkupu propalih ulaganja banaka zbog toga što je došlo do promjene na tržištu. Otkup propalih ulaganja banaka više nije najefikasnije sredstvo za ponovo pokretanje tržišta kredita. On je objasnio da je za provođenje ovog plana potrebno suiše dugo vremena, a umjesto toga, trebalo bi da vlada će kupovati vrijednosne papire banaka i drugih monetarnih institucija i podsticati banke da u većoj mjeri obnove normalno poslovanje kreditiranja i puste kredite potrošačima.

Nove mjere Paulsona o prebacivanje prioriteta pažnje na potrošače pokazuju početak druge teške faze provođenja plana američkog ministarstva financija o sanaciji. Američko javno mnijenje smatra da američko ministarstvo financija poklanja sve veću pažnju poteškoćama američkih potrošača za dobijanje kredita. Paulson je istaknuo da ministarstvo financija i federalni rezervi zajedno izrađuju plan o kriditiranju koji će podsticati ulagače da kupuju akreditivne kartice, krediraju i čak kupuju vrijednosne papire hipotekarskim kreditom.

Iako su u tijeku konzultacije o detaljima novog plana, neki analitičari iznose sumnju u mogućnost realizacije ovog plana jer je za njegovo provođenje potrebno nekoliko tjedana i nekoliko stotina milijardi američkih dolara. Međutim američko ministarstvo financija može koristiti samo60 milijardi dolara iz posebnog fonda inače će ponovno zatražiti odobrenje američkog kongresa. Paulson je naveo da još nije izradio vremenski termin za podnošenje molbe Kongresu za drugu sumu novčanih sredstava.

Predsjednik odbora za monetarne usluge pri američkom predstavničkom domu Barney Frank je jučer izrazio žaljenje zbog odstupanja Paulsona od plana o otkupu propalih ulaganja banaka.

Pored toga, fokus drugih nesuglasica između američkog kongresa i ministarstva financija je pomoć trima najvećim proizvođačima automobila: General Motors Corporation, Ford Motor Co. i Chrysler. Co. Paulson i dalje inzistira na protivljenu pružanju pomoći proizvođačima automobile. On je naglasio da iako je automobilska industrija od važnog značaja za amiričku ekonomiju ali paket pomoći od 700 milijardi američkih dolara je usmjeren prema monetarnim institucijama i nije odgovarajuće sredstvo za pomoć tim firmama.

Novosti
• Vrijeme prolazi uz glazbu--sjećanje na proteklih 30 godina (1978-1988)-Glazba
stop
play
pause
Učimo kineski
Preporučujemo
©China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040